top of page

Feilsøking

Rørinspeksjon

Rørinspeksjon blir utført ved at vi fører et kamera inn i den aktuelle ledningen. Vi gjør da et opptak som blir levert på minnepen, med tilhørende rapporter i tillegg til lydkommentarer som blir lagt på videoen. Vi har spesialbygget biler som er ideele for oppgaven, med kontorløsninger, strøm og nødvendig utstyr. Vi har også mulighet for inspeksjon med annet mobilt utstyr der vi ikke kan komme til med bil.

Våre kameraer er i hovedsak basert på selvgående kameratraktorer, i tillegg til stakekameraer. Om ønskelig har vi også drakter og utstyr til gående inspeksjon i større kulverter og lignende.

Vi har kameraer som passer for de fleste typer og størrelser på rør, se mer under utstyr på menyen.

Trasèsøk

Vi utfører trasèsøk, traktorene våre er utstyrt med en sonde som sender ut signaler vi kan så peile på bakken. På den måten kan vi markere opp enkeltpunkter, for eks. ved en skade, samt vi kan markere opp ledningens trasè på bakken. Vi får også en indikasjon på hvor dypt ledningen ligger. I tilegg har vi løse sonder vi kan montere fast på forskjellig utstyr, som stakefjær, stakekamera o.l. Disse går i rør fra 32mm. og oppover.

Røyktesting

Vi tilbyr feilsøking av rør ved bruk av røyk i tillegg til videoinspeksjon. Dette egner seg godt til feilsøking av hus med kloakklukt og andre rør der kamerainspeksjon ikke kan avdekke utlekk.

Ved et punkt langt ute/nede på ledningen fyller vi rørsystemet med røyk ved hjelp av vifter, før vi så tetter ev. lufting. På denne måten får vi presset rørene fulle med røyk, og eventuelle utlekk vil være synlig ved inspeksjon av det mistenkte lekkasjeområdet. Røyken har også en distinkt lukt som gjør at vi fort kjenner den igjen selvom utlekken er så liten at røyken ikke er synelig.

Vi har hatt mange vellykket oppdrag hvor kamerainspeksjon ikke har vist feil på rørene, men grunnet for eks. manglende pakninger så har røret lekket ut likevel.

bottom of page