top of page

Rørinspeksjon

Rørinspeksjon blir utført ved at vi fører et kamera inn i den aktuelle ledningen. Vi gjør da et opptak som blir levert på minnepenn, med tilhørende rapporter i tillegg til lydkommentarer som blir lagt på videoen. Vi har spesialbygget biler som er ideelle for oppgaven, med kontorløsninger, strøm og nødvendig utstyr. Vi har også mulighet for inspeksjon med annet mobilt utstyr der vi ikke kan komme til med bil.

Våre kameraer er i hovedsak basert på selvgående kameratraktorer, i tillegg til stakekameraer. Om ønskelig har vi også drakter og utstyr til gående inspeksjon i større kulverter og liggnende.

Vi har kameraer som passer for de fleste typer og størrelser på rør, se mer under utstyr på menyen.

bottom of page