top of page

VA-Kontroll

Trykk- og tetthetsprøving

 

Mortens Rørinspeksjon AS utfører VA-kontroll i form av trykk- og tetthetsprøving, da i hovedsak i et ledd av nyanleggskontroll.

Trykkprøving

Trykkprøving gjennomføres oftest på vannledninger og pumpeledninger.
Ledningen avstenges med ventil eller blindflens. Først fylles ledningen med vann, der etter tilføres vann gjennom en serviceventil med en pumpe. Trykket økes til det ledningens tillatte trykk. Når den prosessen er gjennomført og følger kravene godkjennes ledningen.

Trykkprøving utføres etter NORVAR VA-miljøblad 25, NS-EN 805.

Tetthetsprøving

Trykkløse rør blir testet med luft. Dette blir gjort for å kontrollere at rørene er tette.
Det settes inn tetteballer i hver ende av ledningen. Den ene tetteballen har et gjennomløp slik at en kan blåse luft inn i den tettede ledningen.
Når en har fått et trykk på en meter vannsøyle (0,1 bar) stenges ledningen. Det varierer ut i fra dimensjon og lengde hvor lenge målingen skal vare og hvor stor synk det kan være for at ledningen kan godkjennes.

 

Vi utfører også tetthetsprøving av kummer med både over og undertrykk.

Tetthetsprøving utføres etter NORVAR VA-miljøblad 24, NS-EN 1610.

Brannvann / kapasitietstesting

Vi kan utføre kapasitetstesting av brannvann og test av andre kilder både for og se den reele kapasiteten samt beregnet kapasistet basert på fysiske tester.

Testene kan utføres med det er drift på anlegget og må ikke forringe driften for og lage bergninger på maks kapasitet.

Ta kontakt for mer informasjon.

Desinfisering/Nøytralisering

 

Alle nye vannledninger skal desinfiseres før de tas i bruk.
Desinfiseringen utføres ved at man tilfører natriumhypoklorit (klor) inn i ledningen. Blandingen skal inneholde 30 ppm. klor, som skal ha en virkningstid på et døgn.
Hvis ledningen har rest av klor kan nøytraliseringen starte. Nøytralisering utføres fordi klorblandingen kan forurense.
Natriumtiosulfat tilføres vannstrømmen på utappingspunktet. Når ledningen er fri for klor er vår oppgave utført. Det skal i tillegg tas vannprøve for analysering.

Desinfisering skal utføres etter NORVAR VA-miljøblad 39.

bottom of page